En skjult minne fra den kalde krigen.

Under den kalde krigen var svenskene best i klassen på å forberede seg på angrep fra Sovietunionen. De bygget bunkere og forsvarsanlegg overalt, som denne skjulte jernbanetunnelen. Dette stedet, kalt “Upplagsplats 102”, ble bygget på 50-tallet og er en ca 100 m lang tunnel i fjellet.

Den var koblet til den nærliggende jernbanen, men sporene er borte for lengst eller skjult i jorden. Ideen med stedet var hvis fienden klarte å slå ut kraftstasjoenen i nærområdet, var planen å kjøre inn mobile omformere og transformatorer for å sikre strømforsyningen til jernbanenettet.

Stedet er sikkert og skjult og umulig å se selv på moderne satellittbilder. Jeg brukte lang tid på å finne stedet, noe som gjør gleden av å dra dit, se det med egne øyne og gå gjennom den enorme porten enda større.

Det er mange slike tuneller i Sverige. Jeg antar at de fleste av disse tunnelene stod tomme og de kraftgenerator-togene kunne dra dit det ble aktuelt. Jeg vet ikke om denne tunnelen noen gang har huset et tog.

I den innerste delen av tunnelen var det vifter og en en luftesjakt opp til toppen av fjellet. Tre lange leidere måtte forserers for å nå toppen. Jeg er ikke så glad i å klatre i bekmørke og våte steder, men jeg klatret både opp og ned. På toppen fant jeg igjen den lille ødelagte hytta hvor soldatene og manskapene sov.

Tegning av anlegget.